• 10Jun

  На 15. май подадох писмено запитване в НАП. Защото методологът (който като всички останали постоянно ходи на семинари и се дообразова) не можа да ми отговори на следния въпрос: как да осигурим гражданин на европейския съюз, работещ за българска фирма, но не на територията на Република България. Трябвало да чакам 20 работни дни за отговор. Вчера получавам най-после писмо, но се добирам до него едва към следобеда. И каква е моята изненада, когато вместо отговор на запитването си получавам следното копие:
  Уважаеми господин Стефанов,
  Във връзка с т.3.1.1. от Процедурата “ДОМ-1″, приложено изпращаме Ви по компетентност запитване с Вх. нр. хх-хх-хх/15.05.2008 по описа на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”-град София от  “ХХХХХХ” ООД с БУЛСТАТ ХХХХХХХХ.
  Запитването е свързано с Регламентите за координация на системите за социална сигурност.
  Директор: (подпис)
  Б. Атанасов

  Днес се опитвам да се свържа с НАП в София на три телефона. Държа докато сигналът прекъсне и никой не вдига. Информационният телефон на НАП е 0700 18 700. Опитай се да го набереш и ще разбереш, че след третата нула казва: Номерът на абоната е променен.
  Проблеми имах още когато се опитах да се срещна с методолог. Има само 2 часа в седмицата, в които тези странни хора провеждат консултации. Точно в тези два часа методоложката за град Пловдив беше някъде си. Един ми каза, че е на семинар, друг, че е на обучение, а трети, че е в отпуска. Вдигнах много врява и в крайна сметка тя лично ме потърси. Когато отидох при нея обаче се оказа, че не е достатъчно компетентна и ето как се завъртя всичко. Сега обаче не знам накъде да поема. Идеи??? Арменският поп е на горната улица, да взема да скоча до него, може пък той да знае нещо??? (ето ти и нова категория: при арменския поп – дано по-малко да има в нея)